Informacje dla Alergików - Komunikaty pyłkowe

Monitoringiem aerobiologicznym w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich zajmują się osoby pracujące w ośrodkach o różnych specjalizacjach. Aerobiologia będąc stosunkowo nową dziedziną nauki posiada oprócz oczywistych wartości naukowych bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. Jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym, który powinien być otwarty na współpracę z ośrodkami medycznymi, przemysłowymi, rolniczymi, z ochroną środowiska.

Ideą powstania Sekcji Aerobiologicznej jest wspólna, formalna reprezentacja naszej działalności zarówno w kraju, jak i za granicą, włączenie się do IAA jako grupa polska, promowanie naszej działalności w innych, poza naukowych sferach np. w ośrodkach medycznych, w przemyśle, w ochronie środowiska. Istnieje potrzeba zrzeszenia się celem lepszej wymiany bieżących informacji, opracowywania wspólnych projektów, nawiązywania kontaktów z innymi służbami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi efektami naszej działalności, organizowania szkoleń tematycznych.

Jesteśmy niezbyt liczną grupą specjalistów w zakresie aerobiologii, dlatego aby móc występować pod wspólnym szyldem nie jest konieczne tworzenie np. nowego towarzystwa, ale przyłączenie się do istniejącego już towarzystwa o zbliżonym charakterze działalności.

PTZCA jest towarzystwem posiadającym osobowość prawną, a jednocześnie organizacją pożytku publicznego. Skupia osoby zainteresowane problemem alergii, w tym lekarzy, pielęgniarki, chorych z alergią, pracowników naukowych.

Wszelkie uwagi, pytania, sugestie dotyczące charakteru działalności Sekcji Aerobiologicznej, oraz deklaracje członkostwa proszę kierować na adres:

Dr Dorota Myszkowska

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

31-531 Kraków

ul. Śniadeckich 10

tel/fax: 12 423 11 22 lub tel. 12 424 88 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.