Oddziały - Oddział KRAKÓW

PTZCA jest stowarzyszeniem założonym w 1945 r. z inicjatywy wspaniałego naukowca, życzliwego ludziom nieżyjącego już prof. Mieczysława Obtułowicza - nestora polskiej alergologii.

PTZCA zrzesza chorych na astmę oskrzelową, inne choroby alergiczne oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Do Towarzystwa należą także lekarze, pielęgniarki, członkowie rodzin chorych oraz wszyscy zainteresowani podstawowym celom jego działalności, tj. zwalczaniem chorób alergicznych i pomocą osobom chorym.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych w Krakowie jest największym, oddziałem w Towarzystwie i działa samodzielnie od 1983 r. W roku 1995 uzyskał osobowość prawną, a w październiku roku 2005 - status organizacji pożytku publicznego  w Krajowym Rejestrze Sądowym  nr   0000134040.

Nasz Oddział:

1. Prowadzi od 1995 roku, we współpracy z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ i Polskim Towarzystwem Alergologicznym Oddział Małopolski - bezpłatną dla wszystkich SZKOŁĘ DLA CHORYCH NA ASTMĘ I INNE CHOROBY ALERGICZNE, która organizuje kursy pod hasłem „Jak żyć z astmą”, „Jak żyć z POChP” i „Jak żyć z chorobami alergicznymi” oraz „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w chorobach alergicznych”; rozprowadza, opracowuje i wydaje poradniki i informatory dla chorych. Od 2005 r. działa Filia Szkoły w Tarnowie, od 2006 r. do 2012 r. działała Filia Szkoły w Nowym Sączu, od 2007 rozpoczęły działalność 2 dodatkowe Filie w Krakowie, a od 2008 - dwie kolejne. Do grudnia 2016 w różnych zajęciach wzięło udział ok.11 500 osób.

2. Organizuje corocznie bezpłatne konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla chorych, pod nazwą DZIEŃ ALERGII I PULMONOLOGII W KRAKOWIE.

3. Wydaje bezpłatne komunikaty z informacjami i poradami oraz sprawozdaniami dla członków i sympatyków. Przesyła je pod ich adresy domowe, z dołączeniem materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

4. Informuje, interweniuje, pomaga, współpracuje z innymi organizacjami.

5. Przyznaje swoim niezamożnym członkom zasiłki na zakup leków.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, podpisując deklarację i wpłacając normalną składkę roczną w wysokości 40,00 zł, lub ulgową 24,00 zł. dla emerytów, rencistów, młodzieży i bezrobotnych.

Towarzystwo finansuje swoją działalność ze składek członków zwyczajnych, darowizn osób fizycznych, firm farmaceutycznych, przedsiębiorstw oraz dotacji celowych na zadania wybrane przez organa samorządu terytorialnego, a w szczególności przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Tarnowa .

Prowadzi transparentną gospodarkę. Sporządza pełne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, ogłasza je pisemnie, a także na stronie internetowej  www.ptzca.pl

Środki uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystywane są wyłącznie dla prowadzenia bezpłatnej Szkoły dla Chorych na Astmę. Wpłaty z okolic Tarnowa służą do finansowania filii w tym mieście.

Informacje o działalności Oddziału można uzyskać osobiście w biurze, w poniedziałki i środy w godz. 12,00 - 16,00; we wtorki i czwartki godz. 9,00 -12,00 - ul. Skawińska 8 31-066 Kraków, telefonicznie -. 12 431 23 45,. 12 430 52-66 w. 314 (automaty zgłoszeniowe) lub pod adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpowiadamy telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie na każde zapytanie lub zgłoszenie.

Przez lata działalności Oddział PTZCA w KRAKOWIE dobrze służył chorym.

Przekazanie 1 % z podatku umożliwi poszerzenie bezpłatnej działalności

SZKOŁY DLA CHORYCH NA ASTMĘ I INNE CHOROBY ALERGICZNE


Kalendarzyk